Tłumaczenia ustne (symultaniczne, szeptane - szuszotaż, konsekutywne, a vista)

Oferujemy trzy różne rodzaje tłumaczeń ustnych. Dajemy również możliwość wynajmu usług tłumacza podczas wszelkiego rodzaju rozmów delegacyjnych, zarówno w czasie wyjazdów krajowych, jak i zagranicznych. Istnieje możliwość zlecenia nam ustnego tłumaczenia przysięgłego.

Tłumaczenia symultaniczne

Odbywają się w kabinie dźwiękoszczelnej lub bez niej. Tego typu tłumaczenie stosujemy najczęściej podczas konferencji, negocjacji, szkoleń, prezentacji, posiedzeń rad nadzorczych itp., wówczas nasz tłumacz przekłada treść wypowiedzi równolegle z osobą mówiącą.

Tłumaczenie szeptane - szuszotaż

W przeciwieństwie do tłumaczenia symultanicznego, w tym przypadku tłumaczenie odbywa się bez użycia specjalistycznego sprzętu. Wypowiedź przekazywana jest na bieżąco szeptem przez naszego tłumacza konkretnej osobie lub małej grupie bezpośrednio zainteresowanych (optimum to 3 osoby). Jest to idealne rozwiązanie podczas wykładów, konferencji, prezentacji, czy innych ważnych spotkań, gdzie pewna grupa uczestników nie mówi w języku prelegenta.

Tłumaczenie konsekutywne

Podczas tłumaczenia konsekutywnego osoba mówiąca robi przerwę co kilka zdań, aby dać tłumaczowi czas na tłumaczenie. Tę technika stosujemy najczęściej podczas tłumaczenia wypowiedzi w czasie wykładów, konferencji czy publicznych wystąpień, które nie wymagają błyskawicznego przetłumaczenia słuchaczom treści wypowiadanych przez prelegenta.

Tłumaczenia ustne a vista

Jest to tłumaczenie pośrednie między formą pisemną i ustną. Oznacza to, że czytamy tekst w danym języku fragment po fragmencie i na bieżąco (a vista) tłumaczymy na drugi język. W naszej praktyce tłumaczenia a vista stosujemy w kancelariach notarialnych oraz w trakcie rozpraw sądowych.

Wykonujemy tłumaczenia ustne w następujących językach:

Angielski Holenderski (Niederlandzki)
Francuski Niemiecki
Hiszpański Włoski
Rosyski Ukraiński
Japoński Portugalski
Węgierski Czeski
Duński Łaciński