Pisemne tłumaczenia poświadczone (przysięgłe)

Wykonujemy wszystkie możliwe rodzaje tłumaczeń poświadczonych, włącznie z możliwością dostawy przetłumaczonych dokumentów wraz z oryginałem do zleceniodawcy.

Dokument poświadczony przez naszą Kancelarię to taki, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami przetłumaczone zostały wszystkie szczegóły oryginału, czyli pieczęcie, dopiski odręczne, odnośniki, znaki wodne, hologramy itp. Ponadto, każda strona gotowego tłumaczenia opatrzona jest pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, którego podpis jako wzór jest złożony w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, oraz u Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Tłumaczenia poświadczone wymagają dużej wiedzy i staranności wykonania, dlatego zajmują się nimi tylko wysoce wyspecjalizowani i formalnie wykwalifikowani tłumacze.

Przykładami takich dokumentów są: akty urodzenia, akty ślubu, akty zgonu, zaświadczenia o niekaralności, wszelkie akty notarialne, pełnomocnictwa i umowy, dyplomy, świadectwa szkolne, prawa jazdy, wyroki sądowe, dokumenty komornicze, patenty, certyfikaty zgodności, dowody rejestracyjne, roczne sprawozdania finansowe, protokoły założycielskie spółek, Pity, akty założycielskie firm, formularze podatkowe, oświadczenia do USC, pełnomocnictwa, zeznania spadkowe - wszystkie wyżej wymienione dokumenty po przetłumaczeniu mogą być uwierzytelnione wyłącznie przez tłumacza przysięgłego.

Źródłem tłumaczenia poświadczonego jest wyłącznie oryginał dokumentu. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jesteś w jego posiadaniu, wówczas możesz przekazać do tłumaczenia kopię. Kodeks Tłumacza przewiduje taką możliwość. Wówczas kopia ta zostaje dołączona do tłumaczenia, opisana w preambule tłumaczenia i potwierdzona pieczęcią z podpisem tłumacza przysięgłego.

Prawne zasady wyliczania wynagrodzenia

Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych jest określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.1986 roku i zgodnie z nim przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę rozliczeniową uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu lub rękopisu. Każda rozpoczęta strona liczy się za całą. W przypadku tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę przyjmuje się, że strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego to 1125 znaków.

Jeśli zależy Ci na czasie zobacz jak realizujemy tłumaczenie w trybie ekspresowym.

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe w następujących językach:

Angielski Holenderski (Niederlandzki)
Francuski Niemiecki
Hiszpański Włoski
Rosyski Ukraiński
Norweski Grecki
Japoński Portugalski
Węgierski Czeski
Duński Chiński
Hebrajski Łaciński
Koreański  

Uwaga!

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię języka na wyżej niewymienionej liście, wówczas skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez e-mail. Istnieje możliwość zlecania nam tłumaczeń przysięgłych również w innych językach.