Jak dbamy o bezpieczeństwo dokumentów?

Jednym z priorytetów wykwalifikowanego tłumacza jest odpowiednie zabezpieczenie dostarczonej mu dokumentacji przysięgłej. Poniżej zaprezentujemy Ci nasz sposób wywiązywania się z tego obowiązku.

Przyjmowanie dokumentów i wstępna weryfikacja

Podczas przyjmowania dokumentów przysięgłych sprawdzamy je pod względem stanu zużycia i kompletności. Kiedy wszystko jest w porządku, otrzymujesz od nas potwierdzenie przejęcia dokumentu na czas tłumaczenia.

 

Uwaga! Nie bierzemy odpowiedzialności za oryginały dokumentów wysyłanych pocztą lub przesyłką kurierską. Możesz dostarczyć nam kolorowy i czytelny skan dokumentu poprzez e-mail, a oryginał przedłożyć do wglądu podczas odbioru tlumaczenia.

 

Tłumaczenia wykonujemy również na podstawie kolorowej kopii ze skanera, pod warunkiem, że jest ona czytelna. Tłumacząc na podstawie skanu, robimy jego kserokopię, opieczętowujemy ją pieczęcią tłumacza i podpinamy do wykonanego tłumaczenia.

Znamy praktycznie każdy rodzaj dokumentów przysięgłych, dlatego wychwycenie niekompletności lub wad uniemożliwiających prawidłowe tłumaczenie zajmuje nam chwilę.

Obchodzenie się z dokumentem podczas przekładu

Dbałość o stan każdego przyjętego dokumentu przysięgłego jest dla nas tak ważna, jak dla Ciebie. Podczas tłumaczenia - jeżeli istnieje taka możliwość - posługujemy się jego kopią sporządzoną na miejscu, tak by nie narażać dokumentu na niepotrzebne zużycie. Wyjątkiem są sytuacje, w których dokonujemy obowiązkowego przekładu pieczęci, znaków wodnych, zgrubień, hologramów, odręcznych dopisków urzędników itp., wówczas, musimy obejrzeć oryginał, po to by w preambule tłumaczenia dokładnie opisać wszystkie zabezpieczenia dokumentu.

Wgląd w oryginał dokumentu jest niezbędny w każdym przypadku tłumaczenia przysięgłego. Jeżeli nawet dostarczysz nam kolorową kopię ze skanera poprzez e-mail, to i tak podczas osobistego odbioru tłumaczenia poprosimy Cię o przedłożenie nam oryginału. Jest to czynność konieczna, którą robimy przede wszystkim w Twoim interesie.

Deponowanie dokumentów przysięgłych

Jesteśmy prawnie zobowiązani do odpowiedniego przechowywania dokumentów przysięgłych. Nasza Kancelaria mieści się w budynku chronionym przez 24h na dobę i 7 dni w tygodniu. Wszystkie dokumenty przysięgłe składujemy w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu, które zamykamy za każdym razem podczas opuszczania biura naszej Kancelarii.

Weryfikacja stanu dokumentów podczas odbioru zlecenia

Pomimo, iż jesteśmy pewni, że dostarczamy dokument w identycznym stanie w jakim go przyjmowaliśmy, i tak zawsze podczas zwrotu w Twojej obecności sprawdzimy raz jeszcze jego stan oraz kompletność. Przy odbiorze oryginału poprosimy Cię o podpisanie oświadczenia, które potwierdza, iż odebrałeś dokument złożony u nas do tłumaczenia.