Jak dostarczyć dokumenty do Kancelarii?

W zależności od rodzaju tłumaczenia przewidzieliśmy różne formy dostarczenia nam dokumentów.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe wykonujemy z oryginałów dokumentów lub dokumentów w formie elektronicznej. Można je nam dostarczyć w następujący sposób:

  • przynieść bezpośrednio do naszej Kancelarii;
  • przesłać poprzez e-mail w postaci zeskanowanej, która zostanie podpięta do tłumaczenia z adnotacją, że tłumaczenie przysięgłe zostało wykonane z kopii*.

 * Dokumenty urzędowe posiadają różne zabezpieczenia (naklejki, zgrubienia, znaki wodne) oraz pieczęcie i odręczne dopiski, np. adnotacje urzędników. Każdy z wymienionych elementów musi być dokładnie rozpoznany i przetłumaczony. Istnieją jednak dokumenty, które po zeskanowaniu tłumacz jest w stanie rozczytać w każdym szczególe i bez wątpliwości. Dlatego też, w dość licznych przypadkach, dla wygody, dajemy naszym Klientom możliwość dostarczenia zeskanowanych kopii poprzez e-mail. Robimy to jednak z zastrzeżeniem, że w razie pojawienia się najmniejszych niejasności podczas rozczytywania zawartości dokumentu, niezbędne będzie przekazanie do naszych rąk jego oryginału.

Tłumaczenia zwykłe nieuwierzytelnione

W przypadku tłumaczeń pisemnych nieuwierzytelnionych, specjalistycznych lub innych nie wymagających poświadczenia kancelaryjnego, wystarczy przesłać do nas kopię poprzez e-mail w edytowalnej postaci dokumentu Word (DOC). Materiały graficzne, tj.: foldery reklamowe, katalogi, instrukcje obsługi przyjmujemy w postaci skanów (JPG, GIF, PNG) lub dokumentów PDF.

W konsultacji ze specjalistami wykonujemy również poświadczone tłumaczenia medyczne.

Tłumaczenia ustne

W przypadku tłumaczeń ustnych zalecamy dostarczenie naszemu tłumaczowi materiałów pomocniczych związanych z tematyką spotkania z takim wyprzedzeniem, aby miał on czas na odpowiednie przygotowanie się. Materiały można przekazać osobiście, pocztą lub poprzez e-mail.