Wysokość opłaty egzaminacyjnej i sposób płatności

Kwestie związane z opłatą egzaminacyjną reguluje § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. Przeczytaj, jakie zawiera postanowienia.

Wysokość opłaty

Wysokość opłaty egzaminacyjnej, którą przed egzaminem musi wnieść kandydat wynosi 800 złotych. Wpłaty z dopiskiem „za egzamin na tłumacza przysięgłego” należy dokonywać na konto Ministerstwa Sprawiedliwości, które podajemy na dole artykułu.

Wniosek

Przed dokonaniem wpłaty, wcześniej należy wypełnić pisemny wniosek egzaminacyjny, który możesz pobrać w naszym serwisie internetowym lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce: Rejestry i ewidencje / Tłumacze przysięgli / Formularze, by następnie przesłać go na adres, który również podajemy pod artykułem.

Załączniki

Są zbędne. Wysyłamy tylko sam wniosek. Na jego podstawie, a także na podstawie pozostałych wniosków nadesłanych przez resztę kandydatów, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej podejmie decyzję o miejscu i terminie przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Kiedy wpłacamy pieniądze?

Opłatę egzaminacyjną w wysokości 800 złotych wpłacamy dopiero po otrzymaniu oficjalnego pisma z wyznaczoną datą i miejscem egzaminu. Przelew musi nastąpić w terminie siedmiu dni od otrzymania tegoż zawiadomienia. Przewodniczący Komisji ma obowiązek pisemnego poinformowania kandydata o miejscu i terminie egzaminu 21 wcześniej.

Konto do wpłaty:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Adres do wysyłania wniosku egzaminacyjnego:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
Wydział Tłumaczy Przysięgłych, Biegłych Sądowych i Biegłych Rewidentów
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skr. Poczt. 33