Czego możesz od nas oczekiwać podejmując z nami współpracę?

Wykonujemy tłumaczenia we wszystkich dostępnych opcjach. Jesteśmy dobrze zorganizowani, pracujemy wydajnie i rzetelnie, dostarczając przekłady dokumentów i tekstów o najróżniejszej tematyce. Opracowujemy je sami w konsultacji ze specjalistami z wielu dziedzin wiedzy i nauki. Poniżej dowiesz się, dlaczego warto podjąć z nami współpracę.

Tłumaczenia w trybie ekspresowym

Zawsze pracujemy na najwyższych obrotach, ale nigdy nie podejmujemy się tłumaczeń bez stu procent pewności, że nic nie zagrozi rzetelności przekładu.

Bezpieczeństwo naszych tłumaczeń

Dokumenty, które nam powierzysz przechowamy z zachowaniem wszystkich niezbędnych norm bezpieczeństwa i poufności.  


Czynności biegłego sądowego dla organów państwowych

Jesteśmy powoływani do czynności tłumacza-biegłego sądowego w języku angielskim, w sądach i innych instytucjach państwowych.

Tłumaczenia wyjazdowe (z dojazdem)

Świadczymy usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych poza naszą Kancelarią. W razie potrzeby, wyjeżdżamy nawet do najodleglejszych zakątków świata.

Współpracujemy z "TEPIS"

Oznacza to, że posiadamy wsparcie merytoryczne i prawne w środowisku elitarnych tłumaczy polskich, co istotnie przekłada się na jakość naszych usług.

Gwarancja stałej ceny i terminu realizacji

Wszystkie warunki cenowe i czasowe zwiazane z tłumaczeniem ustalamy na samym początku i do zakończenia realizacji usługi nic się w tym zakresie nie ma prawa zmienić.

Poświadczona zgodność tłumaczenia z oryginałem

Odpowiadamy prawnie za rzetelność naszych tłumaczeń, przykładając pieczęć i składając osobisty podpis na każdej stronie wykonanego przekładu dokumentu.

Szerokie kontakty w środowisku tłumaczy

W razie konieczności, mamy możliwość przeprowadzenia konsultacji w gronie elitarnych tłumaczy polskich i zagranicznych o wszystkich możliwych specjalnościach.