Zasady zgłaszania przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego

Jesteś zainteresowana lub zainteresowany podjęciem zawodu tłumacza przysięgłego? Przeczytaj o przepisach z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, które regulują zasady przeprowadzania egzaminu dopuszczającego do wykonywania tego zawodu.

Zasady przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r., wydane dla określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania ww egzaminu (Dz.U. Nr 15, poz. 129).

Termin egzaminu

Według rozporządzenia (Dz. U. Nr 15, poz. 127) wyznaczenie terminu egzaminu należy do Przewodniczącego Komisji i uzależnione jest od liczby złożonych wniosków przez kandydatów. Rozporządzenie reguluje również maksymalny – roczny – termin przystąpienia do egzaminu przez kandydata, począwszy od dnia złożenia przez niego pisemnego wniosku. Nie później niż 21 dni przed dniem egzaminu, Przewodniczący Komisji powiadomi każdego kandydata na tłumacza przysięgłego o miejscu i terminie, w którym się odbędzie. W praktyce egzaminy odbywają się kilka razy do roku.

Wniosek egzaminacyjny ma formę pisemnego formularza, którą wraz z oświadczeniem o zdolności do czynności prawnych znajdziesz w załącznikach pod tym artykułem. Możesz je również pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl z zakładki: Rejestry i ewidencje / Tłumacze przysięgli / Formularze.

Wymogi formalne przed egzaminem

W myśl przepisów, brak obywatelstwa lub wyższego wykształcenia nie jest przeszkodą przed samym przystąpieniem do egzaminu. Kandydat nie ma obowiązku przedłożenia odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 5 i pkt 6, o których pisaliśmy w artykule: Jakie wymagania formalne stawiane są wobec kandydatów?. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie prawa do wykonywania zawodu, pomimo zdanego egzaminu, nastąpi dopiero po spełnieniu tych dwóch i pozostałych warunków określonych ustawą, czyli po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających obywatelstwo i wykształcenie, a także poświadczających niekaralność i zdolność do wykonywania czynności prawnych.

Do wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu nie należy załączać żadnych dokumentów oraz oświadczeń.

Egzamin kosztuje 800 złotych, które należy przesłań po otrzymaniu pisma z wyznaczoną datą i miejscem na odpowiednie konto Ministerstwa Sprawiedliwości z dopiskiem „za egzamin na tłumacza przysięgłego”.