Gwarancja jakości tłumaczeń pisemnych

Nasze metody weryfikacyjne bardzo skutecznie minimalizują ryzyko wystąpienia jakichkolwiek usterek w tłumaczeniach. W razie pojawienia się uchybień, jesteśmy przygotowani do bardzo szybkiego wdrożenia procedur naprawczych.

Jak zabezpieczamy się przed usterkami w tłumaczeniach?

Wszystkie treści redagujemy kilkakrotnie przed przekazaniem tłumaczenia do rąk zleceniodawcy. Przekłady tekstów specjalistycznych sprawdzamy przy współudziale zewnętrznych ekspertów z różnych dziedzin wiedzy i nauki. W razie konieczności, przed wykonaniem tłumaczenia przysięgłego dokumentu, konsultujemy jego szczegóły u źródeł, czyli w odpowiedniej kancelarii lub urzędzie.

Wierzytelność tłumaczeń potwierdzamy urzędową pieczęcią i podpisem imiennym tłumacza przysięgłego, odpowiedzialnego za dany przekład.

Gwarancję zrealizujemy w trybie natychmiastowym!

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek w tłumaczeniu, bardzo prosimy o jak najszybszy kontakt z naszą kancelarią. Wszystkie uchybienia naprawimy poza kolejnością i w najszybszym możliwym terminie, włączając w to prace po godzinach.