Współpracujemy z „TEPIS”

Założycielka naszej Kancelarii, tłumacz przysięgły Pani Monika Mostowy, jest Vice Prezesem Małopolskiego Koła Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych „TEPIS”. Fakt ten stanowi doskonałą rekomendację najwyższego poziomu naszych usług.

Pani Monika Mostowy działając w „TEPIS” prowadzi wykłady dla tłumaczy, organizuje spotkania z przedstawicielami organów państwowych, dla których zwykle wykonuje tłumaczenia.

Są to między innymi:

 • Sąd Rodzinny,
 • Prokuratura,
 • Komornicy,
 • Urzędy Stanu Cywilnego,
 • Straż Graniczna,
 • Notariaty,
 • Ministerstwo Edukacji,
 • Sądy Arbitrażowe,
 • Urzędy Marszałkowskie,
 • Urzędy Miasta,
 • Ambasady, i wiele innych...

Podczas spotkań ustalane jest wspólnie stanowisko, które jasno określa zasady wykonywania przekładu dokumentów w ramach poszczególnych organów, uzgadniania procedur, i roli tłumacza – biegłego w danych czynnościach. Za taką działalność w roku 2010 Pani Monika Mostowy otrzymała odznakę za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Tłumaczy „TEPIS”.

Co między innymi daje „TEPIS”?

 • wsparcie ze strony Towarzystwa w razie wystąpienia trudnych sytuacji związanych z tłumaczeniami przysięgłymi (np. wsparcie prawne);
 • "TEPIS” służy pomocą osobom, które spotkały się z nieuczciwym tłumaczem, np. takim, którym naruszył tajemnicę zawodową;
 • członkostwo w Towarzystwie jest dowodem najwyższych kwalifikacji tłumacza przysięgłego (tylko 10% ogółu wszystkich tłumaczy przysięgłych w Polsce jest zrzeszonych);
 • legitymację Międzynarodowej Federacji tłumaczy FIT.

 

Więcej na temat zalet członkostwa w Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych „TEPIS”: