Nie mogę przystąpić do egzaminu w określonym terminie – co wówczas?

W tym względzie ustawodawca poszedł kandydatom na rękę. Jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie możesz przystąpić do egzaminu w miejscu i dniu wymienionym w oficjalnym powiadomieniu Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, wówczas zrobisz to bez większych przeszkód formalnych w innym terminie.

Otrzymałeś oficjalne zaproszenie na egzamin na tłumacza przysięgłego, lecz jest to termin, który całkowicie nie wchodzi w rachubę? O ile znalazłeś się już takiej sytuacji, to mimo wszystko bądź spokojny – jeszcze nie dzieje się nic złego.

Jeżeli nie stawisz się na egzamin w wyznaczonym terminie, wówczas Twoja nieobecność zostanie potraktowana jako rezygnacja z zamiaru uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego. Ale nie zamyka to przed Tobą drogi do ponownego przystąpienie do tegoż egzaminu. Warunkiem jest jednak złożenie kolejnego wniosku egzaminacyjnego. Co więcej, kwota w wysokości 800 złotych, którą przesłałeś na konto Ministerstwa Sprawiedliwości nie przepada, lecz zostaje zaliczona na poczet kolejnego podejścia do egzaminu, zgodnie z ponownie nadesłanym przez Ciebie wnioskiem.