Jak wygląda praca biegłego sądowego?

Tłumacz biegły sądowy jest osobą zaufania publicznego, mianowaną przez Ministra Sprawiedliwości. 

Zobacz w jakich czynnościach i instytucjach występuję jako biegły sądowy, kto mnie powołuje, w jakim zakresie mogę pomóc cudzoziemcom przed organami państwowymi?

Kto nas powołuje do czynności lub zleca nam tłumaczenie?

Tłumacz, jako biegły sądowy, wykonuje czynności przede wszystkim z powołania sądów, urzędów i różnych instytucji państwowych. Istnieją także przypadki, kiedy jako tłumacz przysięgły, występuje na zlecenie firm lub osób prywatnych - najczęściej obcokrajowców - asystując im podczas wypełniania różnego typu formalności urzędowych.

Na czym polegają nasze zadania?

Wszystko zależy od tego, przez kogo powołany jest tłumacz przysięgły. W przypadku instytucji państwowych takich jak sądy, urzędy, policja czy prokuratura, tłumacz-biegły wypełnia swoje obowiązki tłumacząc ustnie czynności wykonywane przez dany organ powołujący. Wszystkie tłumaczenia są wówczas protokołowane i zatwierdzane przez biegłego imienną pieczęcią z podpisem. 

Podczas tłumaczeń ustnych wykonywanych w organach państwowych posługujemy się techniką symultaniczną, szeptaną (szuszotażem) lub konsekutywną.

Tłumacz przysięgły, o ile nie został wcześniej powołany do czynności biegłego przez dany organ państwowy, występuje także z ramienia firm i osób prywatnych podczas spraw cywilnych, karnych czy w trakcie wypełniania różnych obowiązków urzędowych, w których wymagana jest jego obecność. Wówczas, w zależności od okoliczności, przeprowadzamy ustne tłumaczenia poświadczone przesłuchań, zeznań czy oświadczeń. Wykonujemy też pisemne tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów potwierdzających status prawny czy stan posiadania osób lub firm.

W naszej Kancelarii nie ograniczamy naszych usług jedynie do wykonywania przekładu tekstów. Wychodzimy z założenia, że tłumacz przysięgły powinien służyć poradą formalną wszystkim swoim interesantom. Nasi Klienci wysoko cenią sobie możliwość konsultowania z nami swoich wątpliwości przed wykonaniem tłumaczenia, gdyż potem ułatwia im to pozytywne załatwianie spraw.