Najczęstsze pytania kandydatów do zawodu tłumacza przysięgłego

W tym artykule zgromadzone są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez osoby przystępujące do egzaminu na tłumacza przysięgłego lub osoby, które mają ten egzamin za sobą.

Przybory i pomoce własne

 • Czy na egzaminie dozwolone jest korzystanie z komputera osobistego?

Nie.

 • Czy podczas egzaminu pisemnego można pisać ołówkiem, długopisem ścieralnym lub piórem ze zmywalnym atramentem?

W tej kwestii przepisy nie podają wytycznych. Sugerowane jest użycie długopisu lub pióra o czarnym kolorze tuszu / atramentu ze względu na późniejszą łatwość powielania prac, które są kopiowane przed sprawdzeniem.

 • Czy kandydat powinien przynieść własny papier na egzamin pisemny?

Nie.

 • Czy dozwolone jest przyniesienie ze sobą na egzamin pisemny własnych słowników dwujęzycznych (również tematycznych)?

Tak.

 • Czy dozwolone jest korzystanie na egzaminie pisemnym z encyklopedii i leksykonu?

Nie. Podczas egzaminu pisemnego dozwolone jest korzystanie jedynie z przyniesionych ze sobą słowników (również tematycznych). Wszelkie inne źródła są niedozwolone.

 • Czy na egzaminie pisemnym można mieć własne, sporządzone przez siebie słowniczki?

Tak. Jednakże przed rozpoczęciem egzaminu sprawdzane są przez członków komisji. Słowniczki zostaną niedopuszczone, jeżeli nie będą posiadały formy słownikowej, lub będą zawierały fragmenty ustaw lub tłumaczenia całych zdań.

 • Czy kandydat może używać podczas egzaminu z własnego słownika kolokacji?

Tak.

 • Czy podczas egzaminu pisemnego można korzystać z tekstów ustaw obcojęzycznych lub testów ustaw polskich?

Nie.

 • Czy podczas egzaminu pisemnego dopuszcza się wgląd w tłumaczenia tekstów ustaw?

Nie.

Kwestie organizacyjne i formalne

 • Czy na 4-godzinny egzamin pisemny można przynieść ze sobą własne jedzenie/napoje?

Tak, w nieprzesadzonych ilościach. Nie wolno zaś robić hałasu podczas konsumpcji i zakłócać w ten sposób przebiegu egzaminu.

 • Czy praca omyłkowo podpisana własnym nazwiskiem będzie zdyskwalifikowana?

Tak. Nie będzie sprawdzana.

 • Jakie inne elementy mogą zawierać teksty na egzaminie pisemnym?

W tekstach mogą występować tabele, odciski pieczęci itp.

 • Czy na każdej pracy trzeba powtarzać formułę poświadczającą?

Tak.

 • Czy na egzaminie ustnym dopuszczalne jest robienie własnych notatek?

Tak, jest to nawet zalecane, szczególnie w części konsekutywnej.

 • Czy podczas egzaminu ustnego można korzystać z własnych słowników lub innych pomocy źródłowych?

Nie.

 • Czy liczba podejść do egzaminu jest ograniczona?

Nie.

 • Czy po niezdaniu egzaminu ustnego, kandydat musi też powtórzyć część pisemną?

Tak. Egzamin według ustawy stanowi nierozłączną całość. Zaliczenie części pisemnej, a następnie niezaliczenie części ustnej, nie zwalnia kandydata podczas powtórki ze zdawania od początku całego egzaminu.

 • Czy kandydat, który nie zda egzaminu otrzyma zwrot opłaty?

Nie.

 • Czy po egzaminie istnieje możliwość wglądu w swoją pracę w celu sprawdzenia błędów zaznaczonych przez egzaminatora?

Tak. Należy się jednak wcześniej umówić na termin spotkania pod nr telefonu 22 23 90 626.

 • Kto wydaje pieczęć tłumacza przysięgłego?

Mennica Państwowa na zamówienie Ministra Sprawiedliwości.

 • Kto ponosi koszt pieczęci i w jakiej wysokości?

Pieczęć wykonywana jest na koszt tłumacza przysięgłego, który wynosi 300 złotych.

 • Czy zdanie egzaminu od razu uprawnia mnie od wykonywania tłumaczeń poświadczonych?

Nie. Takie prawo tłumacz uzyskuje dopiero po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych.

 • Czy tłumacz przysięgły ma obowiązek rejestrowania się w sądzie?

Nie. Listę tłumaczy przysięgłych prowadzi Minister Sprawiedliwości.

 • Czy tłumaczy przysięgłych obowiązuje rejonizacja sądowa?

Nie. Każdy tłumacz może być powoływany do czynności na terenie całej Polski.