Jak dbamy o jakość naszych tłumaczeń?

Zapoznaj się z procedurami weryfikacyjnymi tłumaczeń pisemnych, które stosujemy w naszej Kancelarii.

Weryfikacja formalna dokumentów przysięgłych

Każde tłumaczenie jest weryfikowane wiele razy pod względem zgodności treści z oryginałem, zabezpieczeń dokumentu oraz danych osobowych. Sprawdzenie wykonywane jest fizycznie przez ekspertów, którzy porównują przekład z oryginałem. Weryfikacja nie ogranicza się wyłącznie do sprawdzenia poprawności przekładu treści. Jesteśmy doświadczonymi tłumaczami, co oznacza że znamy w szczegółach każdą formę kancelaryjną dowolnego dokumentu przysięgłego, który nam dostarczysz i od początku wiemy w jakim zakresie należy przeprowadzić tłumaczenie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tłumaczeniu przysięgłym, zasięgamy opinii odpowiedniego urzędu lub instytucji.

Posiadamy szerokie kontakty zawodowe. Na przykład, sprawy prawnicze omawiamy z amerykańską kancelarią prawną, sprawy księgowe z biurem księgowym, również z USA, dlatego możesz być pewny, że otrzymasz od nas tłumaczenie spełniające wszelkie wymogi formalne stawiane przez urzędy i insytucje na danym terytorium.

Konsultacje ze rzeczoznawcami w danej dziedzinie nauki lub wiedzy

Pisemne tłumaczenie przysięgłe i zwykłe konsultujemy z rzeczoznawcami, na przykład tłumaczenia medyczne przedkładamy do sprawdzenia profesorowi medycyny a sprawy patentowe wyjaśniamy z rzeczoznawcami patentowymi.

Wszystkie akty zgonu, protokoły policyjne, obdukcyjne np. w sprawach o pobicie, są tłumaczeniami wymagającymi od nas maksymalnej precyzji i odpowiedzialności. Nie dopuszczamy do najmniejszego błądu, ponieważ w ich konsekwencji zostaje ukarany sprawca a poszkodowany otrzymuje zadośćuczynienie za doznanie uszczerbku niemajątkowego lub majątkowego.

Tłumaczenia dotyczące wszelkich aktów konsultujemy bezpośrednio w odpowiednich urzędach. Robimy tak po to, by ujednolicić i wypracować wspólne stanowisko w zakresie przekładu językowego. To ważne, ze względu na stale zmieniające się przepisy prawa krajowego i unijnego dotyczące zasad tłumaczeń.

Konkretna tematyka - wybrany tłumacz 

Przydzielamy przekłady jezykowe tekstów do tłumaczy specjalizujących się w określonej tematyce. Praca tłumacza to znacznie więcej niż znajomość danego języka i obszaru słownictwa w poszczególnych dziedzinach nauki i wiedzy. Mamy pojęcie na temat tego co tłumaczymy, rozumiemy sens wynikający z opracowywanej treści. Ma to zasadnicze znaczenie dla rzetelności tłumaczenia, dlatego każdy tekst, który nam dostarczysz znajdzie się u właściwego tłumacza.

Zobacz również: Jak dbamy o rzetelność tłumaczeń?