Ile kosztuje wynajęcie biegłego sądowego?

Dowiedz się jak kształtują się nasze wynagrodzenia w przypadku instytucji państwowych, firm i osób prywatnych.

Stawki cenowe dla instytucji państwowych – biegły sądowy, tłumacz przysięgły

Każdemu biegłemu-tłumaczowi powołanemu do czynności przez sąd przysługuje następujące wynagrodzenie na podstawie Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

Art. 89.

1. Biegłemu lub tłumaczowi powołanemu przez sąd przysługuje zwrot kosztów podróży, innych wydatków koniecznych związanych ze stawiennictwem w sądzie oraz wynagrodzenie za wykonaną pracę.

2. Biegłemu lub tłumaczowi wezwanemu do sądu przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży związanych ze stawiennictwem w sądzie, nawet jeżeli sąd nie skorzystał z jego usług.

3. Biegłemu lub tłumaczowi przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu oraz zwrot kosztów noclegu według zasad określonych w art. 86.

4. W razie wezwania biegłego lub tłumacza do sądu w kilku sprawach na ten sam dzień należności przewidziane w ust. 3 przyznaje się tylko raz.

Klienci firmowi i prywatni

W przypadku zleceń tłumaczenia przysięgłego biegłego sądowego, poprosimy Cię o pokrycie kosztów podróży, ewentualnego noclegu oraz kosztów czynności.

Uwaga! Rozliczanie usług tłumacza-biegłego odbywa się na podstawie stawki dziennej. W naszej Kancelarii, w przypadku firm i osób prywatnych, stawkę tę będziesz mógł każdorazowo negocjować z nami indywidualnie i w zależności od rodzaju zlecenia.

Koszty towarzyszące i wymagania techniczne

W przypadku tłumaczeń ustnych zachodzi konieczność zapewnienia biegłemu odpowiednich warunków technicznych oraz komfortu pracy, w tym:

Jeżeli tłumaczenie zawiera słownictwo specjalistyczne, może zaistnieć potrzeba dodatkowego wynagrodzenia za czynności przygotowawcze.