Osoba prywatna lub firma nie może wynająć biegłego sądowego

Tłumacz, jako biegły sądowy, powoływany jest do czynności tylko i wyłącznie przez dany organ państwowy – sąd, urząd, policję, prokuratora, CBA, komornika, itd.

Cudzoziemiec nie ma prawa wskazania tłumacza (dosłownie wynajęcia), który poprowadzi czynności w jego sprawie, jeżeli tłumacz ten jest wcześniej powołany przez organ sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły w toku każdej sprawy, musi być „transparentny". Nie może udzielać cudzoziemcowi rad . Jest tylko „ustami” danego organu sprawiedliwości i cudzoziemca, który przed nim występuje.

Jeżeli cudzoziemiec zwraca się do tłumacza przysięgłego o tłumaczenie podczas sprawy odbywającej się przed danym organem, wówczas organ ten, po okazaniu przez tłumacza dokumentu stwierdzającego jego wpis na listę Ministerstwa Sprawiedliwości, automatycznie powołuje go do sprawy jako biegłego sądowego.