Kim są nasi tłumacze?

Skupiamy wokół siebię elitarną grupę tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych wykwalifikowanych w tłumaczeniach z języków europejskich i azjatyckich.

Jakie specjalizacje posiadają nasi tłumacze?

Wykonujemy pisemne i ustne tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia nieuwierzytelnione (zwykłe), tłumaczenia specjalistyczne i techniczne. Obsługujemy instytucje państwowe, firmy oraz osoby prywatne. Oto niektóre z naszych specjalizacji:

Instytucje państwowe

Występujemy w roli tłumacza biegłego w postępowaniach sądowych i urzędowych, do których należą między innymi:

 • przesłuchania (prokuratura, policja, straż graniczna, urzędy d.s. cudzoziemców);
 • sprawdzanie danych osobowych (policja);
 • tłumaczenia czynności zajęcia mienia (komornik);
 • tłumaczenia spraw notarialnych (notariaty);
 • tłumaczenia ślubów cywilnych (urzędy stanu cywilnego).

Firmy

Wykonujemy pisemne tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów, świadectw, certyfikatów i dyplomów. Pomagamy w prowadzeniu obcojęzycznej dokumentacji firm. Specjalizujemy się w tłumaczeniach w takich dziedzinach jak:

 • biznes;
 • reklama;
 • ekonomia;
 • handel;
 • prawo; 
 • księgowość; 
 • podatki;
 • ubezpieczenia.

Firmy zlecają nam również tłumaczenia techniczne instrukcji obsługi, opisów produktów, procedur i procesów.

Świadczymy też usługi z zakresu tłumaczeń ustnych poświadczonych i zwykłych w trzech technikach: symultanicznej, szeptanej (szuszotaż) i konsekutywnej. Naszych tłumaczy wynajmujemy na różnego rodzaju wyjazdy, np. delegacje, konferencje czy podróże biznesowe do dowolnego miejsca świata. 

Osoby prywatne

Zleceniodawców prywatnych obsługujemy w zakresie tłumaczeń przysięgłych m.in.:

 • aktów notarialnych; 
 • umów zakupu/sprzedaży;
 • dyplomów; 
 • poświadczeń niekaralności; 
 • certyfikatów; 
 • dokumentów adopcyjnych; 
 • dokumentów samochodowych; 
 • świadectw pracy;
 • praw jazdy.

Prowadzimy tłumaczenia ustne czynności sądowych, urzędowych oraz notarialnych, w których uczestniczą osoby prywatne. Oferujemy również tłumaczenia zwykłe (nieuwierzytelnione) prac dyplomowych, magisterskich i licencjackich, literatury specjalistycznej, korespondencji listownej i elektronicznej. W zasadzie jesteśmy w stanie przetłumaczyć treść o dowolnej tematyce i znaczeniu.

Kwalifikacje naszych tłumaczy

Współpracujemy z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych „TEPIS”, które zrzesza osoby o najwyższych kompetencjach i kwalifikacjach w dziedzinie tłumaczeń w Polsce.

Co to oznacza dla Ciebie w praktyce?

 • przede wszystkim, możesz zlecić nam tłumaczenia niemalże ze wszystkich znanych języków i być pewnym ich rzetelności i zgodności z oryginałem;
 • bez względu na tematykę treści, którą chcesz przetłumaczyć, jesteśmy w stanie dopasować do niej precyzyjnie wyspecjalizowanego tłumacza o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu;
 • pracujemy z tłumaczami ściśle trzymającymi się Kodeksu Tłumacza Przysięgłego, co jest dla Ciebie najlepszą gwarancją, m.in. poufności, ceny i terminowości wykonywania tłumaczeń;
 • w przypadku tłumaczeń przysięgłych, jesteśmy w stałym kontakcie z różnymi instytucjami państwowymi, dzięki czemu otrzymasz od nas tłumaczenia spełniające wszystkie aktualne wymogi formalne.

Więcej informacji na temat znaczenia Towarzystwa „TEPIS” dla poziomu naszych usług przeczytasz w artykule:Współpracujemy z "TEPIS"