Jak dbamy o rzetelność naszych tłumaczeń?

Nasza rzetelność wynika z kwalifikacji, doświadczenia tłumaczy, wzorowej organizacji pracy oraz doskonałej znajomości procedur, zasad i wytycznych ustanawianych przez UE, resort sprawiedliwości oraz inne organa władzy państwowej.

Przetłumaczymy dowolny rodzaj dokumentu wymagający uwierzytelnienia

Każdy dokument przysięgły przed tłumaczeniem analizujemy od strony formalnej.

Naszym zadaniem jest dokładne opisanie wszystkich form jego zabezpieczeń. W preambule tłumaczenia opisujemy:

 • znaki wodne,
 • hologramy,
 • giloszowe obramowania,
 • znaki termiczne,

orazi inne znamiona, które potwierdzają, że jest to oryginał. Wszystkie dokumenty po przetłumaczeniu kilkakrotnie redagujemy i weryfikujemy pod kątem zgodności z oryginałem.

Dopiero potem, poświadczamy zgodność tłumaczenia z przedłożonym dokumentem źródłowym, przykładając pieczęć i własnoręczny podpis.

Nasi tłumacze to specjaliści w swoich dziedzinach

Inne tłumaczenia nieprzysięgłe o różnej treści również wstępnie selekcjonujemy tematycznie. Potem przekazujemy je do przekładu tłumaczowi specjalizującemu się w przekładzie określonego typu treści np. z zakresu:

 • medycyny,
 • nauk technicznych,
 • finansów,
 • prawa krajowego,
 • prawa międzynarodowego,
 • prawa unijnego,
 • prawa patentowego,
 • socjologii,
 • kulturoznawstwa,
 • itp..

I w takich przypadkach wszystkie przetłumaczone dokumenty poddajemy wewnętrznej korekcie i kilkakrotnej redakcji. Zawsze musimy mieć pewność stuprocentowej zgodności z oryginałem pod względem językowym, formalnym i merytorycznym.

Pozostajemy w stałym kontakcie zawodowym z wieloma instytucjami państwowymi, z którymi omawiamy na gorąco zmiany, nowelizacje, wymieniamy doświadczenia, konsultujemy kwestie językowe. Dzięki temu, jesteśmy na bieżąco informowani oraz uzgadniamy wszelkie zmiany w zasadach tłumaczeń wprowadzanych odgórnie przez UE lub polski organ sprawiedliwości.

Prowadzimy konsultacje nad tłumaczeniami z rzeczoznawcami

Istnieją przypadki, w których podczas wykonywania tłumaczeń zachodzi konieczność przeprowadzenia konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin, np. technicznych lub prawych. W takich sytuacjach korzystamy wyłącznie z pomocy osób sprawdzonych i pozostających z nami w stałej współpracy (klauzula poufności). Nasi konsultanci to osoby z najlepszymi rekomendacjami w branży tłumaczeń.

Weryfikacja poprawności tłumaczenia

To procedura, która polega między innymi, na sprawdzeniu stosowanych w nim sformułowań i wynikającej z nich wykładni. Dokładniej - sprawdzamy to, czy dokument po przetłumaczeniu zawiera tę samą treść norm prawnych co oryginał przed tłumaczeniem. W takim przypadku, interpretacji treści dokonuje wyspecjalizowany prawnik lub specjalista z danej dziedziny.

Zobacz również: Jak dbamy o jakość naszych tłumaczeń?