Czym różni się Kancelaria Tłumacza od Biura Tłumaczeń?

Jesteśmy Kancelarią Tłumacza Przysięgłego w Krakowie o zasięgu ogólnopolskim, ale świadczymy tłumaczenia ustne wyjazdowe także poza granicami naszego kraju. Poniżej postaramy się zaprezentować Ci zasadnicze różnice pomiędzy naszymi usługami a usługami Biur Tłumaczeń.

Kancelaria Tłumacza

Biuro Tłumaczeń

Kancelarię otwiera uprawniony tłumacz przysięgły, mianowany przez Ministra Sprawiedliwości.   Biuro tłumaczeń może otworzyć "każdy". Nawet osoba nie znająca języków obcych. "Wystarczy" że tłumaczenie zleci na zewnątrz.
W Kancelarii każdy dokument uwierzytelniony lub nieuwierzytelniony jest ostatecznie sprawdzany przez tłumacza przysięgłego.   Istnieją biura, które w ogóle nie wyryfikują tłumaczeń. Tłumacz bez odpowiednich kwalifikacji nie postawi urzędowej pieczęci z podpisem pod przekładem językowym swojego autorstwa.
Nawet w przypadku braku umowy zlecenia, tłumacz przysięgły odpowiada prawnie za tłumaczenie stawiając na każdej jego stronie imienną pieczęć i podpis.   Biuro tłumaczeń nie musi odpowiadać prawnie za ewentualne błędy w tłumaczeniach, chyba że reguluje to oddzielna umowa.
Tłumacz przysięgły może być powołany do czynności biegłego przez organy państwowe. Na prośbę klienta indywidualnego lub firmy może udać się do sądu i przeprowadzić tłumaczenie.     Biuro tłumaczeń, jeżeli nie współpracuje z tłumaczem przysięgłym, nie może oddelagować pracownika wraz z cudzoziemcem do sądu, notariusza, na policję czy do Urzędu Stanu Cywilnego. 
Doświadczony tłumacz przysięgły zajmuje się Twoim tłumaczeniem bezpośrednio. Zna najnowsze przepisy dotyczące formalnych zasad przekładu dokumentów uwierzytelnionych. Podczas osobistego spotkania może posłużyć Ci radą, jako osoba najlepiej zorientowana w wymogach poszczególnych urzędów.   Biuro najczęściej zleca tłumaczenia zewnętrznemu tłumaczowi przysięgłemu, czyli występuje w roli pośrednika. Może to mieć wpływ na jakość tłumaczenia i brak możliwości zasięgnięcia porady bezpośrednio u Tłumacza przysięgłego.